Kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ 

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab 
y-tunnus: 0205117-8 
Sundsvägen 420 
22410 Godby 
Suomi 

KAMPANJAN NIMI 
Panda pääsiäismunapeliarvonta

KAMPANJA-AIKA 
Kampanja-aika 1.2.-30.4.2023. Kampanja-ajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida.

OSALLISTUMISOIKEUS 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Alle 16-vuotiaan osallistuminen edellyttää huoltajan hyväksyntää. Kilpailun järjestämiseen osallistuneiden yritysten edustajat ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan.  

OSALLISTUMINEN 
Kampanjaan voi osallistua osoitteessa panda.fi. Vain yksi osallistumiskerta per osallistuja.

PALKINNOT  
Palkinto on 10 kpl makeispaketteja (arvo per paketti 50 euroa). 1 kpl per voittaja. Palkinto on lunastettava 31.5.2023 mennessä 
   
Tuotepalkinnot toimitetaan postitse. Voittaja vastaa itse palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti syntyvistä kuluista. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Vain yksi palkintolaji per pelaaja 
   
Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.

RATKAISUPERUSTEET JA VOITOSTA ILMOITTAMINEN 
Voittajat arvotaan kisa-ajan päätyttyä 2 viikon kuluessa ja niistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujan antamaan sähköpostiosoitteeseen 
   
Mikäli palkinnon voittanutta henkilöä ei tavoiteta 2 viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu voitosta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Rekisteröitymällä osallistuja antaa lupansa henkilötietojensa käyttöön alla olevasta linkistä avautuvassa  Kilpailuiden tietosuojaseloste ja informointiasiakirja -dokumentissa sanotulla tavalla.   

Järjestäjä tallentaa osallistujien henkilötiedot järjestäjän kilpailuiden osallistujarekisteriin. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet löytyvät oheisesta linkistä: https://www.orkla.com/tietosuoja/   
    
Järjestäjä kehottaa osallistujaa huolellisesti tutustumaan yllä olevaan linkkiin ennen osallistumistaan kilpailuun. Henkilötiedot hävitetään kuuden kuukauden kuluessa kampanjan päättymisestä.   

Sinulla on oikeus peruuttaa Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:lle antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee tätä ennen tapahtuneesta tietojenkäsittelystä lainvastaista.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU 
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.  
   
Kampanjaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Kampanjan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.  
   
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.  
   
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.  

MUUT EHDOT 
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.  
   
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.  
   
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan osoitteessa www.panda.fi