Äänestä vuoden pandaaja -arvonnan säännöt:

 

JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää Orkla Confectionery & Snack Finland Ab (jäljempänä Järjestäjä), Y-tunnus: 0205117-8, Äyritie 22, 01510 Vantaa.

Osallistumalla Äänestä vuoden Pandaaja -arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

KAMPANJAN NIMI

Äänesta vuoden Pandaaja 2018

KAMPANJA-AIKA

Arvontaan voi osallistua 14.5.–10.6.2018 välisenä aikana. Arvonta-ajan päättymisen jälkeen tulleita osallistumisia ei huomioida.

OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän työntekijöitä sekä muita tämän kampanjan toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Alle 16-vuotiaan osallistuminen edellyttää huoltajan hyväksyntää.

Arvontaan voi osallistua osallistumissivustolla ilmoitetulla tavalla ja toimimalla muutoin osallistumisehtojen mukaisesti. Arvontaan voi osallistua vain internetissä, osoitteessa www.pandaaja.fi

PALKINNOT

Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan Pandan makeisia. Arvonnan voittaneet henkilöt (5 hlöä) saa palkinnoksi vuoden makeiset. Vuoden makeiset on yhtä kuin keskiverto suomalaisen vuosittainen makeistenkulutus eli 14kg. Palkinnon arvo on noin 140 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Arvonta suoritetaan tiistaina 12.6.2018. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Tavarapalkinto toimitetaan postitse. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimen omissa sosiaalisen median kanavissaan ja verkkosivullaan. Mikäli voittajia ei tavoiteta seitsemän (7) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, arvotaan uudet voittajat. Voittajien henkilöllisyys ja henkilötietojen oikeellisuus tarkistetaan. Järjestäjä pidättää oikeuden valita uudet voittajat, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

ARPAJAISVERO

Palkinnon lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa Järjestäjä.

JÄRJESTÄJÄN JA VOITTAJIEN VASTUUT

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä Järjestäjän yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa arvontapalkinnon tai sen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi millään perusteella ylittää arvonnan palkinnon määrää tai arvoa.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Voittajat vastaavat kaikista voiton hyväksymiseen ja käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, kuten matkakuluista, ja niihin liittyvistä veroista, maksuista, majoitus- tai muista kuluista.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Järjestäjä tallentaa osallistujien henkilötiedot Orkla Confectionery & Snacks Ab:n kilpailuiden osallistujarekisteriin. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet löytyvät pandaaja.fi -sivun osallistumislomakkeen olevasta kohdasta Kilpailuiden tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. Osallistumisen yhteydessä osallistujaa pyydetään hyväksymään kilpailun säännöt, ja antamaan lupa henkilötietojen käyttöön Kilpailuiden tietosuojaseloste ja informointiasiakirja -dokumentissa kerrotulla tavalla. Alle 16-vuotiaalta osallistujalta edellytetään myös huoltajan hyväksyntä.

Sinulla on oikeus peruuttaa Orkla Confectionery & Snacks Ab:lle antamasi suostumushenkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee tätä ennen tapahtuneesta tietojenkäsittelystä lainvastaista.

MUUT EHDOT

Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli arvonnan viestintämateriaaleissa, joissa kampanjasta on viestitty, löytyy jokin virhe, kampanjan järjestäjä, yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

Kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

 

Yritys / rekisterin pitäjä

Orkla Foods Finland Oy

y-tunnus: 0640964-0

Rydöntie 14

PL 683

20361 Turku 

 

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

y-tunnus 0205117-8

Sundsvägen 420

22410 Godby

Ahvenanmaa

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Orkla Foods Finland Oy 

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

Johanna Paavola

tietosuoja@orkla.fi

 

Rekisterin nimi

Orkla Foods Finland Oy:n ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n kilpailuiden osallistujarekisteri

 

Mikä on Orkla Foods Finland Oy:n ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n kilpailuiden osallistujarekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Orkla Foods Finland Oy ja Orkla Confectionery &Snacks Finland Ab  järjestävät  kilpailuja omissa kaupoissaan, yhteistyöliikkeissä, koti- ja kampanjasivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kilpailuihin osallistuvista kerätään henkilötietoja kilpailuiden osallistujarekisteriin. Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa ulkopuolisten osallistujien osallistuminen Orkla Foods Finland Oy:n ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n järjestämiin kilpailuihin, kilpailuihin liittyvä viestintä ja markkinointi (esimerkiksi voittajatietojen julkaiseminen), palkintojen toimittaminen sekä tuotteiden ja kilpailuiden kehittäminen. 

Kilpailuihin liittyen voit vierailla verkkosivustoillamme tai –palveluissamme, joissa myös kerätään tietoja muun muassa tuotteiden ja kilpailuiden kehittämiseksi. Verkkosivuilla ja -palveluissa Orkla Foods Finland Oy ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab käyttävät  evästeitä (cookies), jos hyväksyt selaimessa erikseen niiden käytön. Evästeiden tarkoituksena on antaa verkkosivustoilla ja –palveluissamme vierailijalle pääsy erilaisiin toimintoihin, analysoida verkkosivuston ja -palvelun toimivuutta, sekä kerätä mielenkiinnon kohteita, jotta mainontaa voidaan kohdistaa paremmin vierailijalle sekä erilaisille käyttäjäryhmille. Sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä sekä estää kaikki evästeet selaimellasi tai laitteellasi. Lisätietoa Orkla Foods Oy:n ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n  evästeiden käytöstä ja evästekäytännöistä löytyy osoitteesta https://www.orkla.com/legal/fi/evasteiden-ja-henkilotietojen-kaytto/.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus eikä sopimuksen tekemisen edellytys, eikä tietoja ole pakko toimittaa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on kilpailuun osallistuvan suostumus henkilötietojen käsittelylle sekä alle 16-vuotiaiden osallistujien vanhemman tai muun huoltajan antama nimenomainen suostumus huoltajan ja lapsen henkilötietojen käsittelylle. Vanhempi tai muu huoltaja ilmoittaa omat sekä lapsen yhteystiedot rekisteriin. Kerättyjä tietoja ei käytetä eivätkä ne liity automaattiseen päätöksentekoon. Verkkosivustoillamme ja -palveluissamme kerättäviä tietoja voidaan käyttää profilointiin sivuilla vierailijan tai vastaavan profiilitietojen kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden selvittämiseksi mainosten kohdentamista varten. Sähköistä suoramarkkinointia teemme ainoastaan ennalta annetun  suostumuksen perusteella, ja annettu suostumus oikeus perua koska tahansa.

 

Mitä henkilötietoja rekisteriin kerätään?

Rekisteriin voidaan kerätä kilpailusta riippuen osallistujasta seuraavia tietoja:

 

Alle 16-vuotiaiden osallistujien kohdalla vastaavia tietoja kerätään sekä huoltajalta että osallistujalta.
 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi voimme kerätä verkkosivujemme ja –palvelujemme osalta seuraavaa tietoa:

Mistä Orkla Foods Finland Oy ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab kerää rekisteriin tallennettavat tiedot (tietojen säännönmukaiset tietolähteet)?

Osallistujatiedot kerätään osallistujalta ja alle 16-vuotiaan osallistujan osalta hänen huoltajaltaan. 

Verkkosivustolla tai –palveluissamme tietoja kerätään sivustoilla vierailijoiden liikkeiden mukaan myös evästeiden avulla.

 

Luovuttaako Orkla Foods Finland Oy ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab rekisterissä olevia tietoja muille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Orkla Foods Finland Oy:n tai Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n ulkopuolelle, jollei kilpailuiden säännöissä toisin mainita.

Verkkosivustolla tai –palveluissamme kerättäviä tietoja käsitellään sekä Orkla-konsernin sisällä että käyttäen ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden kanssa on tehty sopimukset siitä, että he käyttävät tietoja ainoastaan Orkla konsernin määräämiin käyttötarkoituksiin.

Joissain tapauksissa käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat sijaita ja/tai käsitellä keräämiämme henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa. Tällöin varmistamme henkilötietojen kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet Privacy Shield –järjestelyn tai EU:n mallipykälien mukaisesti tai varmistaen muutoin, että EU:n tietosuoja-asetuksen kaikki edellytykset tietojen siirrolle sekä käsittelylle kolmansissa maissa täyttyvät. 
 

Kuinka kauan rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään? 

Orkla Foods Finland Oy ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab säilyttää rekisteröityjä henkilötietoja ainoastaan rekisterin tarkoituksen toteutumisen edellyttämän ajan.  Säilytämme kilpailuun osallistumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja korkeintaan 6 kk ajan kilpailun voittajien julkistamisen jälkeen. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja voidaan kilpailun voittajien julkistamisen jälkeen käyttää kilpailussa palkittujen tai sen voittaneiden osallistujien julkisessa tiedottamisessa sekä kilpailuiden kehittämisessä.

Verkkosivustolla tai –palveluissamme kerättyjen henkilötietojen osalta poistamme tietosi kun tietojen käsittelyn ilmoitettu käyttötarkoitus on päättynyt. Suoramarkkinointiluvan antaneiden osalta käsittelemme markkinointitarkoituksessa kerättyjä tietoja niin kauan kuin antamasi suoramarkkinointilupa on voimassa. 

 

Millaisin turvatoimin ja menettelyin rekisteröidyt henkilötiedot on suojattu? 

Kilpailuun osallistujista kerättäviä tietoja säilytetään a) sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin ja/tai  b) manuaalisesti saatavilla ainoastaan kyseisten henkilötietojen käsittelyyn oikeutetuille.  

Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan tietyille henkilöille joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja/tai henkilötietojen käsittely. Käyttäjillä on käyttäjätunnukset ja salasanat henkilötietoja sisältävien sähköisten järjestelmien käyttöön. Tietokannat on suojattu palomuurein ja muin teknisin suojauskeinoin ja palvelimet ovat suojattuja. Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan Orklan henkilötietosuojakäytänteitä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. Henkilöstö on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn 

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, joissa ne ovat sitoutuneet noudattamaan Orklan henkilötietosuojakäytänteitä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä? 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. 

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

 

Voinko kieltää, rajoittaa tai vastustaa henkilötietojeni käsittelyä? 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa. 

 

Voinko kieltää minuun kohdistetun markkinoinnin?

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja kieltäähenkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä ilmoittamalla siitä milloin tahansa Orklan markkinointiosastolle sähköpostitse osoitteeseen  viestintä@orkla.fi. 

 

Kenelle voin valittaa henkilötietojeni käsittelystä?

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. 

 

Muutokset tietosuojaselosteessa 

Orkla Foods Finland Oy  ja Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab kehittävät jatkuvasti henkilötietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaselosteesta ja informointiasiakirjasta löytyy aina verkkosivultamme osoitteesta: www.orkla.fi

Pandaaja

Pandaaja - yllättävien ja riemastuttavien tekojen lähettiläs

Pandaaja on hauskojen tekojen suurlähettiläs, makean voimaan luottava aito, rohkea ihminen, aktiivinen väriläiskä ja iloinen idoli.

Löytääkseen Pandaajan, Panda haastoi kaksi hauskuuttajaa testaamaan ihmisten heittäytymiskykyä ja näiden väliltä kansa äänesti suosikkinsa — vuoden Pandaajan.

Pandaaja jatkaa seikkailujaan loppu vuoden ajan, jää seuraamaan.

Se ei pelkää, joka pandaa!

 

Pandatango