Arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä

  Orkla Confectionery & Snacks Finland AB, Äyritie 16, 01510 Vantaa (jäljempänä ”Järjestäjä”).2. Osallistumisoikeus

  Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Lähetyksiä tehdään vain Suomen valtion sisällä.

  3. Kampanja-aika

  Arvontaan voi osallistua 27.7.2021 – 30.7.2021 välisenä aikana. Tuotteita on varattu arvontaan viisi kappaletta.

 2. Osallistuminen

  Kuluttaja osallistuu Pandan Ticket to the moon -riippumattojen arvontaan kommentoimalla Pandan somekanavissa 27.7.2021 julkaistua arvontapostausta. Vastanneiden kesken arvotaan viisi (5) riippumattoa.
  Tuotepalkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Arvonnan voittajat kontaktoidaan yksityisviestillä, ja tuotteet lähetetään kirjelähetyksenä ilmoitettuun osoitteeseen. Lähetykset tehdään kerran viikossa, joten lähetyksen toimitusaika voi kestää 2-3 viikkoa siitä, kun yhteystiedot on saatu.5. Henkilötietojen käsittely

  Järjestäjä tallentaa osallistujien henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsitellään kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole antanut tähän asianmukaista suostumustaan. Osallistujien henkilötiedot hävitetään asianmukaisesti kaksi viikkoa lähetyksen jälkeen. Sinulla on oikeus peruuttaa Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:lle antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee tätä ennen tapahtuneesta tietojenkäsittelystä lainvastaista. Lisää henkilötietojen käytöstä järjestäjän rekisteriselosteesta: https://www.orkla.fi/yritys-tietoa-meista/orkla-suomi/rekisteriseloste/

  6. Järjestäjän vastuu

  Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kampanjaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kampanjan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen tuotteiden arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Kampanjan järjestäjä ei vastaa postin hävittämistä lähetyksistä. Järjestäjällä on oikeus sulkea kampanjan ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo kampanjan sääntöjä tai käyttää muuten epärehellisiä keinoja. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

  7. Muut ehdot
  Osallistumalla kampanjaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kampanjan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Arvontaan liittyvät kysymykset voi esittää Instagramissa ja Facebookissa @pandamakeiset.