Panda Tehtaanmyymälän somearvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ  
Orkla Suomi Finland Oy Ab
y-tunnus: 0205117-8  
Sundsvägen 420  
22410 Godby  
Suomi  
   
KAMPANJAN NIMI  
Panda Tehtaanmyymälän somearvonta 

KAMPANJA-AIKA

Kampanja-aika on mainittu järjestäjän somepostauksissa, jotka sijaitsevat Panda Tehtaanmymmälän omissa somekanavissa. Kampanja-ajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida.  

Pandan viralliset somekanavat ovat seuraavat:  

OSALLISTUMISOIKEUS  

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Alle 16-vuotiaan osallistuminen edellyttää huoltajan hyväksyntää. Kilpailun järjestämiseen osallistuneiden yritysten edustajat ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan.  

OSALLISTUMINEN  

Arvontaan voi osallistua järjestäjän somekanavissa olevissa arvontajulkaisussa. Arvontaan osallistuminen tapahtuu julkaisussa kuvatulla tavalla. Vain yksi osallistumiskerta per osallistuja. 

PALKINNOT   

Palkinto on mainittu arvontajulkaisussa Pandan sometileillä. Myös mahdollisten palkintojen kappalemäärä per voittaja on ilmoitettu postauksessa. Palkinto on lunastettava 1 kuukausi mennessä arvonnan suorittamisen jälkeen. 
   
Tuotepalkinnot toimitetaan postitse. Voittaja vastaa itse palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti syntyvistä kuluista. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Vain yksi palkintolaji per pelaaja.   
   
Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.  
 
RATKAISUPERUSTEET JA VOITOSTA ILMOITTAMINEN  

Voittajat arvotaan kisa-ajan päätyttyä 2 viikon kuluessa ja niistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujalle.  
   
Mikäli palkinnon voittanutta henkilöä ei tavoiteta 2 viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu voitosta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja Orkla Suomi Finland Oy Ab:n kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaselosteessa ja informointiasiakirjassa kuvatulla tavalla. Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.  

Voittaneiden osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi tietosuojalain mukaisesti. Voittanut osallistuja voi halutessaan pyytää järjestäjää poistamaan kaikki arvontaa ja palkintojen toimittamista varten tallennetut henkilötietonsa. Lisätietoja tietosuojaperiaatteista löytyy osoitteesta: www.orkla.com/legal/fi/  

Sinulla on oikeus peruuttaa Orkla Suomi Finland Oy Ab:lle antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee tätä ennen tapahtuneesta tietojenkäsittelystä lainvastaista.     

JÄRJESTÄJÄN VASTUU  

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.  
   
Kampanjaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Kampanjan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.  
   
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.  
   
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.  

MUUT EHDOT  

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.  
  
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.  
   
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan osoitteessa www.panda.fi